ไต้หวัน… เกาะในฝัน FUN&SLOW LIFE

ไต้หวัน…..เกาะในฝัน FUN&SLOW LIFE จากเกาะเล็กๆ ของชนเผ่าชาวประมงยุคเก่า กลายเป็นความเจริญที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ ผสมผสานความสวยงามจากธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่า ที่สั่งสมมาจากอดีต กลายมาเป็นเมืองน่าเที่ยวยุคใหม่ ที่รวบรวมเอาสิ่งสวยงามและความสนุกสนานไม่รู้จบ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอับดับ 2 ของโลก (รองจากญี่ปุ่น) ประกอบด้วยวิถีชีวิตอันน่ารักของคนพื้นเมือง ภาษาจีนที่ฟังดูนุ่มนวล อ่อนน้อม และการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย… ลีลาวดี ขอนำท่านไปใช้ชีวิตแบบSlow Life กับบรรยากาศที่รวบรวมทุกๆ นิยามของการพักผ่อนมาบริการให้ท่าน อาทิ  เก็บภาพความประทับใจกับมรดกทางธรรมชาติ ณ อุทยานฯ เหย่หลิวเดินชมหมู่บ้านโบราณ ชิมอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ […]

Read Article →

HOBBIT NEW ZEALAND

   ฮอบบิท Hobbit  เป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในจินตนิยายของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน หลายท่านที่เคยชมหนังเรื่อง เดอะ ฮอบบิท เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของฮอบบิทที่ชื่อ บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์ที่ได้รับคำเชื้อเชิญจากพ่อมด แกนดัล์ฟ ให้ร่วมเดินทางไปกับคณะคนแคระ 13 คน นำโดย ธอริน โอเคนชิลด์ เพื่อทวงคืน ภูเขาโลนลี่ จากมังกรสม็อก  ฮอบบิทเป็นเผ่าพันธุ์ มีขนาดราวครึ่งหนึ่งของมนุษย์  และมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฮาล์ฟลิง HALFLING พวกเอลฟ์เรียกเขาว่า เพเรียนนัธ PERIANNATH แต่พวกฮอบบิทเรียกตัวเองว่า คูดุค KUDUK ส่วนคำว่า ฮอบบิท มีที่มาจากคำในภาษาโรเฮียริค ว่า โฮลบีตลาน HOLBYTLAN ซึ่งหมายถึง ผู้อยู่ในโพรง โดยปกติ เผ่าพันธุ์นี้มีอายุเฉลี่ยราว 100 ปี (สูงสุดประมาณ 130 […]

Read Article →

ปั่นจักรยาน ชมวิว ท่องเกียวโต

เกียวโต เมืองหลวงเก่าญี่ปุ่น เมืองที่คงความเป็นแบบดั้งเดิมและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายและสะดวกสบายกับการท่องเที่ยวและในตอนนี้เทรนด์การท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานชมเมืองกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวซึ่งในเกียวโตมีร้านจักรยานให้เช่าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกท่าน ไม่ต้องนำจักรยานจากเมืองไทยไปด้วยเลยโดยเส้นทางในการปั่นจักรยานจะแบ่งออกมาเป็น 5 เส้นทาง ในแต่ละเส้นทางจะใช้เวลาในการปั่นไม่เท่ากัน

Read Article →

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์         Lavender หรือ Lavare หมายถึง “ชำระล้าง” พืชหอมสารพัดประโยชน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยคุณค่าของความหอมพร้อมกับสรรพคุณชั้นเลิศ ที่แอบซ่อนไว้ในพืชชนิดนี้… ด้วยประวัติอันยาวนานนับ 1,000 ปี ดอกไม้ชนิดนี้เปรียบเสมือนนางฟ้า คุณหมอหรือนางพยาบาล คอยรักษาโรคต่าง ๆ ตั้งแต่สมัย อาณาจักรเปอร์เซีย กรีก โรมัน โดยการนำมาเผาเพื่อป้องกันโรคระบาดในยุคของสงคราม และช่วยรักษาอาการหวัด บาดแผล ผื่นคันตามผิวหนังอีกด้วย     […]

Read Article →

VISA SCHENGEN

 เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น ประกอบด้วย  พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ และเล่มเก่า(หากมี)พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับ สำเนาบัตรประชาชน /กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายโดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการงาน การเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทางและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) […]

Read Article →

เมอร์ไลออน…สัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์

เมอร์ไลออน…สัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ By Chatjen.. ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่เหมาะแก่การ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง พักผ่อน เนื่องจากไม่ไกลมาก เดินทางสะดวก และราคาไม่สูงเท่าไหร่ หลายท่านที่ได้เคยไปท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ก็ล้วนแต่มีความประทับใจที่แตกต่างกัน ทุกท่านจะได้เห็นสิงโตพ่นน้ำขนาดใหญ่ อดใจไม่ได้ที่จะถ่ายรูปล้อเลียนกับสิงโตพ่นน้ำ ซึ่งนั่นคือ “เมอร์ไลออน”  เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ว่าได้มาเยือนแล้วนั่นเอง เมอร์ไลออน (Merlion) แปลว่า สิงโตทะเล มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board-STB) ออกแบบขึ้นในปี 2507 […]

Read Article →

เที่ยวหมู่บ้านฮอบบิตัน ท่องมิดเดิลเอิร์ธของจริงที่นิวซีแลนด์

            ……จะดีแค่ไหนถ้าดินแดนมิดเดิลเอิร์ธในภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง เดอะ ฮอบบิท ที่เราเคยดูปรากฏอยู่ตรงหน้า เปิดโอกาสให้เราได้ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย และเปลี่ยนโลกจินตนาการจากภาพยนตร์มาเป็นของจริงที่เราสัมผัสจับต้องได้ วันนี้เราจะขอเปิดโลกกว้างให้แฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ฮอบบิท และภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ด้วยการพาท่องหมู่บ้านฮอบบิตัน (Hobbiton) ที่ประเทศนิวซีแลนด์ สถานที่ที่ภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องดังเซตไว้สำหรับถ่ายทำ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามไปพร้อม ๆ กันได้เลยคะ เมืองมาทามาทา ชนบทเล็ก ๆ […]

Read Article →

DUBAI .. สวรรค์ของคนรวย

 “เมืองดูไบ”           นครดูไบ เมืองแห่งทะเลทรายและนครแห่งความอัศจรรย์ อัศจรรย์ที่ว่าคือความเป็นที่สุดในหลาย ๆด้านท่ามกลางการเติบโตของประเทศอย่างรวดเร็ว มารู้จักเมืองหลวงของสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์เมืองนี้ให้มากขึ้นด้วยเรื่องราวอันเป็นที่สุดของดูไบ 1. ตึกที่สูงที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลก คือ            ตึกบูร์จคาลิฟา ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสูงทั้งสิ้น 828 เมตร (2,717 ฟุต) มีจำนวน 163 ชั้น 2.ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก     […]

Read Article →

Arc de triomphe de l’Étoile ประตูชัย

               อาร์ก เดอ ทรียงฟ์ เดอ เลตวล   (Arc de triomphe de l’Étoile) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม   […]

Read Article →

พระราชวังแวร์ซาย

               พระราชวังแวร์ซาย  เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลคยุคปัจจุบันด้วย ประวัติ                เดิมนั้น เมืองแวร์ซายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เยี่ยงชนบทอื่น […]

Read Article →