ซาปา… เมืองหมอก

                 หากท่านหลงไหลในธรรมชาติ ป่าเขา น้ำตก ทุ่งนา ท่านคงมิอาจปฏิเสธที่จะไม่หลงรักเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้ “ซาปา” เมืองที่ยังคงความธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทำนาขั้นบันได ค้าขาย หาของป่า ชาวดอยมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ด้วยเมืองอยู่ทางเหนือของประเทศเวียดนามนั้น ทำให้ภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีสลับกับฝนตก ทำให้ปลูกพืช ผลไม้ได้ผลดี และยังทำให้ภูมิทัศน์ที่ได้เปรียบในความสวยงามของธรรมชาติ           […]

Read Article →