บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งพลังธรรมชาติ

เป็นเมื่องที่น่าลุ่มหลง ในความงามแห่งธรรมชาติ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ผู้คน ความศรัทธา ความเชื่อทุกสิ่งที่เกิดเป็นเในเกาะบาหลีนี้ หาใช่การแต่งแต้มแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ หาได้มีผู้ใดมาคอยเติมแต่งไม่ คนบาหลีส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองบาหลีก่อเกิดความเชื่อที่ว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีพลังของเทพเจ้า มีด้านดี ก็ต้องมีด้านชั่วดังนั้นต้องรักษาสมดุลทั้ง 2 สองฝั่งให้เท่ากัน ไม่ทำให้ฝั่งไหนพิโรธ โกธรเคือง เพราะทุกฝั่งล้วนแล้วแต่คอยรักษาผู้คนของบาหลีให้ร่มเย็น มีความสุข ประกอบการงานสำเร็จ บรรลุผล นอกเหนือสื่งอื่นใด บาหลียังมีเอกลักษณ์ที่เป็น การแสดงพื้นเมือง ที่โดดเด่นอ่อนช้อย น่าลุ่มหลงเหลือเกิน เป็นการแสดงที่สะท้อนบอกเล่าเรื่องราวความดีที่เอาชนะความชั่วร้ายทั้งปวง เพราะมีเทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาผู้คนในบาหลีมีความสวยงาม […]

Read Article →