เมอร์ไลออน…สัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์

เมอร์ไลออน…สัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ By Chatjen.. ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่เหมาะแก่การ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง พักผ่อน เนื่องจากไม่ไกลมาก เดินทางสะดวก และราคาไม่สูงเท่าไหร่ หลายท่านที่ได้เคยไปท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ก็ล้วนแต่มีความประทับใจที่แตกต่างกัน ทุกท่านจะได้เห็นสิงโตพ่นน้ำขนาดใหญ่ อดใจไม่ได้ที่จะถ่ายรูปล้อเลียนกับสิงโตพ่นน้ำ ซึ่งนั่นคือ “เมอร์ไลออน”  เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ว่าได้มาเยือนแล้วนั่นเอง เมอร์ไลออน (Merlion) แปลว่า สิงโตทะเล มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board-STB) ออกแบบขึ้นในปี 2507 […]

Read Article →