La Tour D’Argent Restaurant

                 สุด Exclusive สำหรับท่านที่เลือกเดินทางกับลีลาวดี ฮอลิเดย์ ท่านจะได้ลองลิ้มชิมรสอาหารระดับ Michelin Star ร้านอาหารขึ้นชื่อของประเทศฝรั่งเศส          La Tour D’Argent Restaurant ร้านอาหารชื่อดังของประเทศฝรั่งเศส ที่พร้อมรับรองท่านสมาชิกลีลาวดี ด้วยเมนูขึ้นชื่ออย่าง Caneton Tour d’Argent […]

Read Article →

Arc de triomphe de l’Étoile ประตูชัย

               อาร์ก เดอ ทรียงฟ์ เดอ เลตวล   (Arc de triomphe de l’Étoile) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม   […]

Read Article →

พระราชวังแวร์ซาย

               พระราชวังแวร์ซาย  เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลคยุคปัจจุบันด้วย ประวัติ                เดิมนั้น เมืองแวร์ซายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เยี่ยงชนบทอื่น […]

Read Article →