ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน

นอร์เวย์  หรือราชอาณาจักรนอร์เวย์ เมืองหลวง คือ กรุงออสโล ตั้งอยู่โซนยุโรปเหนือ โดยเป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวและเป็นที่ตั้งของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง               ไฮไลท์ !!! ได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนอาทิตย์เที่ยงคืน” หรือ The Midnight Sun เพราะ โลกหมุนรอบตัวเอง พร้อมกับโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย โลกจะเอียงแกนสลับเอาขั้วโลกเหนือ-ใต้ และหันเข้าหาดวงอาทิตย์ชั่วระยะหนึ่งใช้เวลาเท่าๆ กัน คือประมาณ 4-6 เดือน โดยขณะที่โลกหันขั้วนั้นเข้าหาดวงอาทิตย์ ประเทศในแถบขั้วโลกนั้นก็จะเป็นฤดูร้อน ทำให้ชาวนอร์เวย์ได้ชมพระอาทิตย์ตอนเที่ยงคืน สถานที่ที่ชมตะวันยามเที่ยงคืน ที่เหมาะสมที่สุด […]

Read Article →