เจลลี่โภชนา-จากน้ำพระทัยสู่โครงการสัมฤทธิ์ผลเพื่อชาวไทย

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขมหาชนชาวสยาม” คำพูดจากน้ำพระทัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การลงมือปฏิบัติภารกิจไม่หยุดหย่อน ตลอดระยะเวลาทรงงาน 70 ปี และกว่า 4,000 โครงการสัมฤทธิ์ผล หนึ่งในนั้น คือ โครงการอาหารเจลพระราชทาน อาหารเจลลี่ได้ถูกคิดค้นขึ้นภายใต้โครงการวิจัยที่สานต่อพระปณิธานอันแรงกล้าในรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งมั่นช่วยผู้ป่วยยากไร้ให้พ้นจากความทุกข์ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชินูปถัมภ์ พัฒนาเจลลี่เพื่อเพิ่มพูนสารอาหารในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาต, โรคในช่องปาก และโรคมะเร็งในช่องปาก ที่ต้องอาศัยอาหารจากสายยางเท่านั้น เจลลี่จึงจัดเป็นอาหารทางเลือกแก่ผู้ป่วย เพราะมีลักษณะนุ่มลื่น สามารถเคี้ยวและกลืนได้โดยไม่รู้สึกเจ็บบริเวณช่องปากและลำคอ และยังมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั้งคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อระบบ UHT Ultra […]

Read Article →

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์

     “โลซานน์” เมืองท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ ริมชายฝั่งทะเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่นอกจากจะมีความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์แล้ว โลซานน์ยังเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชาวไทยไม่น้อย เนื่องด้วย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่เคารพรักของพสกนิกรชาวไทย ได้เคยเสด็จประทับ ณ โลซานน์ พร้อมด้วยราชสกุลมหิดล เมื่อครั้งทรงพระเยาว์เป็นเวลานานถึง 18 ปี      ภายหลังจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ สิ้นพระชนม์ หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ทรงนำพระโอรสและพระธิดาเสด็จมาประทับ ณ เมืองโลซานน์ […]

Read Article →

จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช

                 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแมสซาซุเซตส์ เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญเพราะมีอยู่หนึ่งสถานที่ใน แคมบริจน์ คือ จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช เมืองแคมบริจน์เครือรัฐแมสซาซูเซตส์ แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เป็นโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด                 “จัตุรัสภูมิพลอดุยเดช” ได้ก่อตั้งขึ้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเสด็จพระราชสมภพ […]

Read Article →