อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ประเทศไต้หวัน

อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยู่ส่วนเหนือสุดของเกาะ ประเทศไต้หวัน ห่างจากรุงไทเป(เมืองหลวง) ไปประมาณ 1 ชม. มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล ที่เกิดจากการเซาะกร่อนของน้ำ และ ลมทะเล รวมถึงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกต่อเนื่องมานาน

จนทำให้เกิดเป็นโขดหินงอก และ ชะง่อนทรายรูปลักษณะต่างๆ อาทิเช่น ช้างเล่นน้ำ รองเท้านางฟ้า ดอกเห็ด เต้าหู้ รวมถึง “หินรูปพระเศียรราชินี” ที่ถือเป็นไฮไลท์ และ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

แต่ในปัจจุบัน หินรูปพระเศียรราชินี ยังคงโดนน้ำ และ ลมทะเล กัดกร่อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปร่างเริ่มบางลง และ อาจจะหักได้ในไม่ช้า

ติดตามรับชมเส้นทางเพิ่มเติม :
https://www.leelawadee.holiday/packagetour-country.asp?pkgid=44