Tateyama-Kurobe Alpine Route

เทศกาลชมกำแพงหิมะ ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร!

111111

Tateyama-Kurobe Alpine Route เป็นเส้นทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น พาดผ่านวิวทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาแอลป์หรือที่หลายๆ คนนิยมเรียกกันติดปากว่า เจแปนแอลป์ นั่นเอง

จุดที่สูงที่สุดของ เจแปนแอลป์ คือ ยอดเขาทาเทยามะ มีความสูงประมาณ 3,015 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงเป็นที่สองในประเทศญี่ปุ่นรองจากภูเขาไฟฟูจิ แต่จุดที่สูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถขึ้นไป ทัวร์กำแพงหิมะ ญี่ปุ่น ได้อยู่ที่ Murodo ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,450 เมตร จุดนี้เองที่มีไฮไลท์สำคัญที่เรียกว่า “Yuki no Otani” หรือ “กำแพงหิมะ” จุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

   ช่วงเวลาชมกำแพงหิมะ ญี่ปุ่น 2019

ช่วงเวลาที่ให้บริการบนเส้นทาง Tateyama-Kurobe Alpine Route อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สำหรับการเปิดให้บริการของเส้นทาง ในปี 2019 จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2019

#ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมียม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน #ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น #ญี่ปุ่น #เทศกาลญี่ปุ่น