พระราชวัง Papal Palace

ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 14 เมืองอาวิญองได้กลายเป็นศุนย์กลางของศาสนจักรมานานเกือบหนึ่งศตวรรษ เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 5 ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสและได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าฟิลิปป์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส  ทรงหนีความวุ่นวายภายในกรุงโรม เข้ามาตั้งเขตอำนาจทางคริสจักรในเมืองอาวิญองเมื่อปี 1309 อาวิญองจึงกลายเป็นเมืองสืบบัลลังก์ของพระสันตะปาปารวมทั้งสิ้น 7 พระองค์ ภายในระยะเวลา 69 ปี  ในช่วงเวลานั้นพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12 ทรงสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นในปี 1335 และองค์ต่อๆ มาได้มีการต่อเติมอยู่เรื่อยๆ จนพระราชวังแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคชิ้นเอกแห่งยุคกลางที่มีอาณาบริเวณใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

9356409554_2eb5c2bdfa_z

อาคารพระราชวังสร้างด้วยหิน ดูแข็งแกร่งเหมือนป้อมปราการเก่าแก่ที่ตั้งมั่นอยู่เหนือแม่น้ำโรน แต่ภายในพระราชวังนั้นไม่เหลือร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองในอดีตเท่าไรนัก เนื่องจากขาดการดูแลหลังจากที่คริสตจักรย้ายกลับคืนสู่นครวาติกัน ห้องสำคัญๆ ที่ยังเหลือร่องรอยความอลังการและความสวยงามอยู่บ้าง เช่น ห้องรับรองพระสันตะปาปาและเพดานโบสถ์ที่มีร่องรอยภาพวาดบนฝาผนัง ซึ่งเป็นฝีมือของศิลปินชาวอิตาเลี่ยน ส่วนห้องอื่นๆ ไม่ค่อยเหลือร่องรอยอะไรให้ชม มีเพียงข้าวของและซากปรักหักพังจากยุคกลางเพียงไม่กี่ชิ้น

9353632691_e303426763_z

LEELAWADEE HOLIDAY

ลีลา…ที่เป็นตัวคุณ

#ทัวร์พรีเมียม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส #ฝรั่งเศส