อาวีญง (Avignon) นครหลวงแห่งคริสตจักรยุคกลาง

เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำโรน ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวคลูส ในแคว้นโพวองซ์ เมื่องที่ได้ชื่อว่า “นครหลวงแห่งคริสตจักรยุคกลาง หรือ เมืองแห่งพระสันตปะปา เนื่องจากเมื่อกว่าเกือบหนึ่งศตวรรษที่แล้วเคยเป็นศุนย์กลางของศาสนจักรที่มีสมเด็จพระสันตปะปาหลายพระองค์ประทับอยู่ในเมืองอาวิญอย่างต่อเนื่องยาวนานร่วม 70 ปี โดยปัจจุบันยังหลงเหลือร่องรอยความยิ่งใหญ่ให้เห็นที่พระราชวังพระสันตปะปา Palais de Papes และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ. 1995

อาวีญง ประกอบด้วยประชากรทั้งหมด 94,787 คน (ณ ปีค.ศ. 2010) ในจำนวนนี้มีประมาณ 12,000 คนทีอาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของอาวีญง ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ

3592917845_c6a0e9e894_z

อาวีญงได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 – ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 ในนาม Historic Centre of Avignon: Papal Palace, Episcopal Ensemble and Avignon Bridge (ฝรั่งเศส: Centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon)

16051261080_9cc011216b_z.jpg

อาวีญงตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโรน โดยเหนือไปจากจุดที่บรรจบกันระหว่างแม่น้ำโรน กับแม่น้ำดูร็องซ์ ตั้งอยู่ห่างประมาณ 580 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปารีส 229 กิโลเมตรทางทิศใต้ของเมืองลียง และ 85 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมาร์แซย์ เมืองอาวีญงมีลักษณะเป็นรูปไข่ขนาดใหญ่ ประชากรอาศัยอยู่อย่างไม่หนาแน่น และยังประกอบด้วยสวนสาธารณะ และสวนตามธรรมชาติมากมาย

5003338290_3d7016b918_z

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

#ทัวร์ฝรั่งเศสพรีเมียม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส #ฝรั่งเศส