HAKODATE

ฮาโกดาเตะ คือเมืองเล็ก ๆ ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีก่อน ทำให้เกิดความหนาแน่นของตะกอน จนกลายเป็นพื้นที่สันดอนเชื่อมต่อระหว่างภูเขาฮาโกดาเตะกับแผ่นดินใหญ่ กลายเป็นเกาะแห่งหนึ่ง ที่มีภูมิประเทศอันสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น จากอดีตที่เคยเป็นเพียงเมืองที่สำคัญ แห่งเกาะฮอกไกโด

14150411680_db39856e9d_b

เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง เกาะฮอกไกโดและ เกาะฮอนชู สัมผัสความเก่าแท้ๆ ของความเป็นญี่ปุ่น ที่ผสมผสานการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของ สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ รถรางที่คอยวิ่งรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตามถนนสายหลัก พื้นถนนที่ปูด้วยอิฐโบราณแบบตะวันตก

39624021994_948ae63072_b

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงได้ว่า… ฮาโกดาเตะ แห่งนี้ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตไว้อย่างครบครันตราบจนปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้า ที่ปรับปรุงมาจากโกดังสินค้า ที่สร้างด้วยอิฐสีแดง อันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ และสวนสาธารณะที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก…

 

Advertisements