วัดซงจ้านหลิน แห่งมณฑลยูนนาน ประเทศจีน

Potala Palace small

                    วัดลามะซงจ้านหลิน หรือ วัดกุ้ยหัว เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี

                    ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ระดับความสูง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่า ไปทางเหนือไปประมาณ 5 กิโลเมตร

วัดลามะ

ถูกสร้างขึ้นในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ช่วงศตวรรษที่ 18 ในสมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ของกรุงลาซา ที่ธิเบต มาไว้ในวัดนี้ มีลักษณะหลังคาเป็นสีทองเหลืองอร่าม สถาปัตยกรรมดั้งเดิมงดงามมาก จนกลายวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน และ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในแถบนี้ โดยในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน

วัดลามะ 1

ภายในประกอบด้วย วิหารใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยวิหารเล็ก 8 ทิศ เหมือนกับดอกบัวแปดกลีบเป็นสถานที่เก็บสมบัติมากมายรวมทั้งพระคัมภีร์ทิเบตโบราณ พระพุทธรูปทองคำ ตะเกียงทอง ฯลฯ ซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้

วัดลามะ3

นอกจากนั้นบริเวณรอบวิหารภายในยังเต็มไปด้วยภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมาย จึงห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายภาพภายใน เพราะแสงแฟลชจะไปทำลายความสวยงามของสีภาพจากธรรมชาติเหล่านี้ได้

วัดลามะ 2

……………………………………………………………………..

รับชมโปรแกรม : http://leelawadee.holiday/packagetour-detail.asp?pkgid=180

Credit Picture : Flickr.com & Pinterest.com

#ทัวร์พรีเมียม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน #ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #จีน #ไหว้พระจีน