มหาวิหารแห่งมิลาน ประเทศอิตาลี

                  Duomo of Milan 3

                    “มหาวิหารดูโอโม” ตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสเมืองมิลาน ประเทศอิตาลีเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงวาติกัน รูปแบบการสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ด้วยความสูง 157 เมตร และ กว้างกว่า 92 เมตร และ ยังใช้เวลาในการสร้างกว่า 579 ปี ซึ่งถือว่านานมากๆ

ความโดดเด่น คือ

  • ภายในประดับประดาไปด้วยรูปปั้นของนักบุญและเรื่องราวจากพระคัมภีร์กว่า 3200 รูป และยังประดับด้วยภาพเขียน มากมาย

Duomo of Milan 5

  • ที่นั่งด้านในถูกแบ่งเป็น 5 ส่วน คั่นด้วยเสาร์คอลัมน์ขนาดใหญ่ จำนวน 40 ต้น สูง 24.5 เมตร
  • ที่แท่นบูชาด้านใน มีตะปู ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นตะปูที่ใช้ตรึงพระเยซูเจ้า ซึ่งตะปูนี้จะนำออกมาใช้ชมแค่ปีละครั้ง ในโอกาสฉลองเทิดทูนไม้กางเขน วันที่ 14 กันยายนของทุกปี

Duomo of Milan 4

  • ด้านหลังพระแท่นจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ 3 บาน ซึ่งข้างในมีกระจกสี มีรูปบรรดานักบุญต่างๆ ทำให้เมื่อมองจากระยะไกล พวกโมเสดจะให้สีสันที่สวยงามตระการตามาก

16815620205_7627243280_z

  • ภายนอก มียอดแหลมบนหลังคา มากถึง 135 ยอด จนได้รับฉายาว่า “ วิหารเม่น ”
  • บริเวณยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระทำด้วยทองสัมฤทธิ์ สูง 4 เมตร ซึ่งเราเรียกกันว่า “ มาดูนีนา” เป็นพระแม่ผู้คุ้มครองเมืองมิลาน และ ถือเป็นสิ่งที่สูงสุด
  • สามารถบรรจุคนได้ถึง 40,000 คน

Duomo of Milan 2

******************************************

รับชมโปรแกรม : http://leelawadee.holiday/packagetour-country.asp?pkgid=38

Credit Picture : flickr.com / pinterest.com

#ทัวร์พรีเมียม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน #ทัวร์อิตาลี #เที่ยวอิตาลี #อิตาลี #สถานที่ท่องเที่ยวอิตาลี