Charles Bridge in Prague

1111
สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในภาษาเช็กเรียกว่า karluv Most ถือเป็นสะพานปูนแห่งแรกในเมืองปราก มีความกว้าง 9.5 เมตร ความยาว 515 เมตร ใช้สร้างเพื่อเป็นทางเชื่อมระหว่างฝั่ง Mala Strana และ Stare Mesto สะพานที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1357 โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ให้สร้างเพื่อทดแทนสะพานเก่าโดยให้ Peter Parler เป็นผู้ออกแบบ

15358821420_7e7993df55_z

ตามแนวสะพานมีรูปปั้นนักบุญประดิษฐานอยู่จำนวน 30 องค์ รูปปั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้มือสัมผัสคือ รูปปั้นท่านเซ็นต์จอห์นแห่งเนโปมุก John Nepomuk ส่วนใหญ่มักเชื่อกันว่าถ้าได้สัมผัสแล้วจะได้กลับมาที่กรุงปรากอีกครั้ง ส่วนที่ตั้งของรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดคือ รูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดคือ รูปปั้นพระเยซูบนไม้กางเขน ที่นำมาประดิษฐานไว้เมื่อปี 1629 ส่วนหอคอยฝั่งตะวันออกนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อชมวิวที่สวยงามของสะพานอีกด้วย

5555

สะพานชาร์ลส์แห่งนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์อันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาที่นี่ให้ได้เมื่อมากรุงปรากเพราะสองฝากฝั่งของสะพานนั้นมีบรรยากาศที่สวยงาม และบริเวณนี้นี่เองทำให้หลายคนถึงกับขนานนามให้ กรุงปรากเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในยุโรป
บทความที่เกี่ยวข้อง
ลารัมบลาส ถนนคนเดินที่ฮอตที่สุดในบาเซโลน่า ประเทศสเปน
III GORGEOUS PLACES IN BACELONA
พลาซ่ามายอร์ (PLAZA MAYOR)
ปราสาทนอยชวานชไตน์ เยือนดินแดนปราสาทแห่งความฝัน
การบริการ
โปรแกรมการเดินทางพรีเมี่ยมในเส้นทางที่ใกล้เคียง
รายการนำเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ ” BIG DESTINATION”
ตรวจสอบราคาทัวร์และตั๋วเครื่องบิน
วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก LEELA ME
#ทัวร์พรีเมียม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน #ทัวร์ปราก #เที่ยวปราก #ปราก #สาธารณรัฐเช็ก