จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช

0
                 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแมสซาซุเซตส์ เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญเพราะมีอยู่หนึ่งสถานที่ใน แคมบริจน์ คือ จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช เมืองแคมบริจน์เครือรัฐแมสซาซูเซตส์ แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เป็นโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด
                “จัตุรัสภูมิพลอดุยเดช” ได้ก่อตั้งขึ้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ซึ่งเหตุที่พระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่นั่น นายกเทศมนตรีเมืองแคมบริจน์ขอพระราชทานนามจัตุรัสแห่งนี้ว่า “จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองแคมบริจน์และโรงพยาบาลอันเป็นที่พระราชสมภพ และเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่พระราชสมภพที่สหรัฐอเมริกา

3.jpg

                 เดิมป้ายนี้เป็นป้ายไม้เล็กๆที่บางคนไม่ทราบว่ามีความสำคัญ ปวงชนชาวไทยที่อาศัยอยู่บอสตันและแคมบริจน์ได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น คือ King of thailand Birthplace Foundation และยังรวบรวมเงินทุนเพื่อปรับปรุงจัตุรัสให้กว้างขวาง ให้สมพระเกียรติ และส่วนข้อความที่จารึกลงบนแผ่นทองสัมฤทธิ์ คือพระราชประวัติโดยย่อของพระองค์
                จัตุรัสนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 1990 โดยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นเครื่องหมายรำลึกแทนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประชากรแห่งนครแคมบริจน์และปวงชนชาวไทย อนุสรณ์สถานนี้เปิดแพรคลุมป้าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1992 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ และผู้แทนปวงชนชาวไทย ในการเปิดแพรคลุมป้ายอนุสรณ์สถาน
               ทั้งนี้ จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นสถานที่สำคัญต่อปวงชนชาวไทยที่อาศัยในอเมริกา จะต้องมาเยือนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยที่อาศัยในอเมริกานั้นได้นำดอกไม้มาถวายที่ ณ จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดชเพื่อขอน้อมถวายอาลัยกับเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย

การบริการ

โปรแกรมการเดินทางพรีเมี่ยมในเส้นทางที่ใกล้เคียง
รายการนำเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ ” BIG DESTINATION”
ตรวจสอบราคาทัวร์และตั๋วเครื่องบิน
วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก LEELA ME
#ทัวร์พรีเมียม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน #ทัวร์อเมริกา #เที่ยวอเมริกา #อเมริกา

qr-line

Line :  @leelawadeeholiday
Tel    : 02-664-0022 /084-648-7648
/ 084-639-9222