ทัวร์ไต้หวัน

87255911283-TaiwanOCT500

LEELA PREMIUM TAIWAN NOV – DEC 2017

วันที่ 16-19 , 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. / 2-5 , 7-10 , 21-24 ธ.ค. 2560 ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เริ่มต้นที่เมืองไทจง กราบสักการะ ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือดื่มด่ำความงดงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เข้าสู่ไทเป ชมทิวทัศน์เมืองบน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ย้อยรอยประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์กู้กง เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ สัมผัสวัฒนธรรมที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พร้อมอาหารมื้อพิเศษที่ Din Tai Fung พักผ่อนอย่างมีระดับที่ FLUER DE CHINE HOT SPRING (บริการออนเซนส่วนตัวทุกห้องพัก 1 คืน) เดินทางโดยสายการบินไทย

115255911524-โทโระโกะ1Small

LEELA TAIWAN NATURAL & SMOOTH NOV – DEC 2017

วันที่ 16-19 พ.ย. / 2-5 , 7-10 , 21-24 ธ.ค. 2560 เดินทางสู่ดินแดนประเทศไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติของอุทยานโทโระโกะ ศึกษาประวัติดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวิวรอบเมืองแบบ 360 องศา จากตึกไทเป 101 รับชมทัศนียภาพด้วย รถไฟความเร็วมุมสูง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแหล่งรวมสินค้าแบนรด์ดังที่ ซีเหมินติง และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พร้อมบริการอาหารเลิศรส และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

2310256010343-ไทเป101

LEELA TAIWAN (TAIPEI – KAOHSIUNG) 29 DEC 2017 – 2 JAN 2018

เที่ยวเมืองไทเป-เกาสง ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมร่วมเค้าท์ดาวน์สู่ปี 2018 ที่ตึก 101 พร้อมกัน กับการเที่ยวเมืองไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ ตลาดปลาที่ใหญ่สุดในไทเป ชมความงามของอุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านผิงซี สะพานจิงอาน ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง มิตซุยเอาท์เลท นั่งรถไฟสู่เมืองเกาสง สนุกกับสวนสนุกและแหล่งช้อปปิ้ง ที่ E-DA WORLD ส่งท้ายที่ เจดีย์มังกร และ เจดีย์เสือ พร้อมบริการอาหาร อย่างสุกี้ขาปูอลาสก้า ทานภัตตาคารบนตึกสูงชั้น 38 พร้อมเชฟบริการ ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

2610255917213-TWCount500

LEELA TAIWAN COUNTDOWN 30 DEC 2017 – 3 JAN 2018 (NEW YEAR)

ร่วมเค้าท์ดาวน์สู่ปี 2018 พร้อมกัน ณ ประเทศไต้หวัน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ และ วัดหลงซันซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นและหมู่บ้านผิงซี สะพานจิงอานชมทิวทัศน์ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต และ มิตซุย เอาท์เลท ลิ้มรสอาหารทะเลสด ที่ Taipei Fish Market สัมผัสชีวิตของไทเปยามค่ำคืน ท่ามกลางพลุสวยอลังการ บนตึกไทเป 101 จุดเคาท์ดาวน์ระดับโลกที่พลาดไม่ได้ !!! พร้อมบริการอาหารเลิศรส อาทิ สุกี้ขาปูอลาสก้า ร้านไหปาหวัง ฯลฯ และ โรงแรมระดับพรีเมี่ยม ( ออนเซนในห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย

 

 

 

Advertisements