ทัวร์ไต้หวัน

LEELA TAIWAN EXCLUSIVE KAOHSIUNG -TAIPEI 14-18 APR 2018 – 5D4N

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเส้นทาง เกาสง-ไทเป นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ DOME OF LIGHT ชมความสวยงามสัตว์โลกใต้น้ำที่ Marine Biology & Aquarium เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นกิจกรรมและเดินช้อปปิ้งภายใน E-DA WORLD ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป101 เดินชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของอุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA TAIWAN ALISHAN EXCLUSIVE 14 – 18 APR 2018 – 5D4N

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติ และ ชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดโรแมนติก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิว ลิ้มรสอาหารทะเลสดที่ Taipei fish market ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต ทานสุกี้ขาปูอลาสก้า / ติ่มซำติ่นไท่ฟง แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA TAIWAN PREMIUM 27-30 JUL / 10-13 AUG 2018 – 4D3N

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะขอพรวัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซื่อ เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์กู้กง ลิ้มรสอาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาใจกลางกรุงไทเป ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง บริการอาหาร สุกี้ขาปูอลาสก้า , ร้านติ่นไท่ฟง ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม ( แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA TAIWAN KAOHSIUNG 26-29 MAY/ 27-30 JUL / 10-13 AUG 2018 – 4D3N

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เส้นทางไทเป-เกาสง เยือนพิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมความน่ารักของสัตว์น้ำภายในพิพิธภัณฑ์ สนุกกับสวนสนุก E-DA WORLD และ ช้อปปิ้งเอาท์เลท ชมเจดีย์มังกรเสือ ศูนย์ศิลปะ บริการอาหาร ทานสุกี้ขาปูอลาสก้า เสี่ยวหลงเปา ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย และ ไทยสมายล์

 

 

 

Advertisements