ทัวร์ไต้หวัน

111.jpg

LEELA GRAND TAIWAN OCT – DEC 2016

ลีลาวดี…ขอพาทุกท่านท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 21-25 OCT/ 9-13,23-27 NOV/ 2-6,10-14 DEC 2016 นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งความเร็วกับรถไฟความเร็วสูงสู่เกาสง ชมวัดฝอกวงซาน ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ดื่มด่ำความงดงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมวิวเมืองบนตึกไทเป 101 สัมผัสวิถียามค่ำคืนที่ NIGHT MARKET ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวัฒนธรรมที่หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น พร้อมบริการอาหารเลิศรส และที่พัก FLUER DE CHINE HOT SPRING ( บริการออนเซนส่วนตัวทุกห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย  (รับชมรายการเดินทางคลิก)

112

LEELA TAIWAN PREMIUM OCT – DEC 2016

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 13-16,21-24 OCT / 3-6,17-20 NOV / 3-6, 10-13 DEC 2016 เดินทางกราบสักการะ ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ ชมวัฒนธรรมที่หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น พร้อมบริการอาหารเลิศรส และที่พัก FLUER DE CHINE HOT SPRING ( บริการออนเซนส่วนตัวทุกห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย  (รับชมรายการเดินทางคลิก)

113

LEELA TAIWAN COUNTDOWN 29 DEC 2016 – 1 JAN 2017

ลีลาวดี…ขอพาทุกท่านออกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในช่วงเวลาสุดพิเศษ ร่วมสัมผัสชีวิตชีวาของไทเปยามค่ำคืน ท่ามกลางพลุสวยอลังการ ต่อเนื่องตลอด 2 นาที บนตึกไทเป 101 จุดเคาท์ดาวน์ระดับโลกที่พลาดไม่ได้ !!! ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวัฒนธรรมที่หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น พร้อมบริการอาหารเลิศรส และที่พัก FLUER DE CHINE HOT SPRING ( บริการออนเซนส่วนตัวทุกห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย

(รับชมรายการเดินทางคลิก)

114.jpg

LEELA TAIPEI COUNTDOWN 30 DEC 2016 – 2 JAN 2017

เดินทางสู่เกาะไต้หวัน ที่มาพร้อมกับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ผสมผสานอดีตจนถึงปัจจุบัน ลีลาวดีขอนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กู้กงที่ซึ่งเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติมากว่า 7 แสนชิ้น และประเมินค่ามิได้ สักการะท่านเจียงไคเช็คผู้ให้กำเนิดเกาะไต้หวันแห่งนี้ บรรยากาศของย่านอาคารหลังเก่า ที่ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่เหล่าศิลปินแสดงผลงานของตัวเอง และหาแรงบันดาลใจคิดงานศิลปะต่างๆ เลือกชมสินค้าพื้นเมืองที่อิงเกอร์ เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผา เปลี่ยนบรรยากาศด้วยแหล่งช้อปถูกใจชาวเทรนดี้ทั้งหลาย ที่ซีเหมินติง และ SOGO Building สุดท้ายชมความสวยงามจากธรรมชาติสร้างที่ อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว เดินทางโดย การบินไทย และที่พักระดับพรีเมี่ยม

(รับชมรายการเดินทางคลิก)