ทัวร์เอเชีย

54256016164-Bali500

LEELA JEWEL OF BALI 23-26 JUN/21-24 JUL

สัมผัสการพักผ่อนอย่างมีระดับบนเกาะสวรรค์ “บาหลี” อัญมณี แห่งมหาสมุทรอินเดีย ดินแดนแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณียังฝังรากลึกไม่เสื่อมคลาย เยี่ยมชมวัดอูลูวาตู อิ่มเอมกับบรรยากาศดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ Rock Bar จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์งดงามติดอันดับโลก ชมการแสดงระบำไฟบูชาเทพเจ้า เยือนวัดเบซากิห์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ สัมผัสความงามของภูเขาไฟคินตามณี วัดปุราทามันอายุนและ ทะเลสาบบราตัน เยี่ยมชมวิหารกลางสมุทรทานาลอท บริการอาหารเลิศรสที่คัดสรรรสชาติมาเพื่อคุณ พร้อมพักผ่อนกับที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย

 

1710255912355-Myanmar500

LEELA POWERFUL OF MYANMAR MAY – JUL 2017

ท่องเที่ยวพม่าแบบพรีเมียม 25-28 MAY, 15-18 JUN, 6-9 JUL 2017 ดื่มด่ำความงดงามจากหัวใจแห่งความศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ตื่นตาทะเลเจดีย์นับพัน ณ พุกาม สักการะพระธาตุเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์อนันดา เพชรน้ำงามแห่งพุกาม เยือนมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้าย ชมความงามเจดีย์กวงมูดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ สะพานอูเบ็ง สูดความโรแมนติค ณ ยอดเขามัณฑะเลย์ บริการอาหารเลิศรสที่คัดสรรรสชาติมาเพื่อคุณ พักผ่อนกับโรงแรมระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

Advertisements