ทัวร์ฮ่องกง

LEELA HONGKONG AMBITION 14-16 APR 2017

สัมผัสเสน่ห์ ฮ่องกง มหานครแห่งเอเชีย ชมทิวทัศน์อันงดงาม ณ ตึกSKY100 นั่งรถบัสขึ้นสักการะพระใหญ่ลันตา ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เล็ท สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดแชกงหมิว พบกับหาดที่สวยงามอย่างรีพลัสเบย์พร้อมสักการะเทพเจ้ากวนอิม สนุกสนานกับ “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ลิ้มรสอาหารอย่างมีระดับ อาหารทะเลขึ้นชื่ออาทิ กุ้งมังกร หอยงวงช้าง ซาซิมิ เป่าฮื้อ ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พักผ่อนกับโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ SHANGRI-LA เดินทางโดยสายการบินไทย

 

Line :  @leelawadeeholiday

Tel    : 02-664-0022 /062-6429495