ทัวร์ฮ่องกง

     วันที่ 16-19 NOV / 2-5 , 7-10 , 21-24 DEC 2018… ท่องเที่ยวมาเก๊า – ฮ่องกง นำท่านไหว้พระที่วัดอาม่าและเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้ง Senado square ณ มาเก๊า ขอพรท่านแชกงที่วัดแชกงหมิว และเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลเบย์ที่ฮ่องกง ชมวิวแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกง”สกาย100″ นำท่านช้อปปิ้ง ณ Nathan Road ถนนสายช้อปปิ้งที่คึกคัก พร้อมบริการอาหารทะเล ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

     กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-4 , 16-18 , NOV /30 NOV – 2 DEC , 8-10 DEC 2018 ….ขึ้นกระเช้า นองปิง 360 ชมทิวทัศน์เทือกเขา ทะเลสีครามที่งดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงของเกาะลันตา ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ตระการตาไปกับ THE SYMPHONY OF LIGHTS แสง สี เสียง และ รับประทาน “ติ่มซำ” ต้นตำหรับ พร้อมบริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน ที่ขึ้นชื่อว่าอาหารทะเลอร่อยที่สุดในฮ่องกง เดินทางโดยสายการบินไทย

 

     วันที่ 2-4 , 16-18 NOV / 30 NOV – 2 DEC , 8-10 DEC 2018
เดินทางสู่ ฮ่องกง มหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 สักการะพระใหญ่ลันตาที่นองปิง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโหมว วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เลท ย่านจิมซาจุ่ย มงก๊ก และ เลดี้ มาร์เก็ต บริการอาหารทะเล ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

     ท่องเที่ยวฮ่องกง… นมัสการพระใหญ่โปหลินนองปิง ตระการตาไปกับ THE SYMPHONY OF LIGHTS แสง สี เสียง อลังการที่สุดในโลก นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ ชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกงที่สกาย100 ช้อปปิ้งย่านดังจิมชาซุย เพลิดเพลินกับ “DisneyLand” บริการท่านด้วยอาหาร “ติ่มซำ” ต้นตำหรับ และอาหารทะเล ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย

     เดินทางสู่ ฮ่องกง มหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล สักการะพระใหญ่ที่โด่งดัง ณ อารามโปหลิน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ วัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดแชกงหมิว ชมการแสดง Symphony of life บริการอาหารทะเล อาทิเช่น กุ้งมังกร หอยเชลล์ญี่ปุ่น หอยงวงช้างฯ ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

 

Line :  @leelawadeeholiday

Tel    : 02-664-0022 /062-6429495

Advertisements