ทัวร์ฮ่องกง

6

LEELA HONGKONG AMBITION MAR – APR 2018 (DISNEYLAND) – 3D2N

ท่องเที่ยวฮ่องกง นำท่านนมัสการพระใหญ่โปหลินนองปิง ขอพรเทพเจ้าแชกงที่วัดแชกงหมิวและเจ้าแม่กวนอิมวัด Tin Hua ที่หาดรีพลัสเบย์ ชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกงที่สกาย100 สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน “Disney Land” ช้อปปิ้งย่านดัง Tsim Sha Tsui และ Citygate Outlets พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

Wong Tai Sin Temple: Entrance Pagoda

LEELA HONG KONG EXCLUSIVE MAR – APR 2018 – 3D2N

เดินทางสู่ ฮ่องกง มหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 สักการะพระใหญ่ลันตาที่นองปิง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ ท่านแชกุงวัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เล็ทและย่านจิมซาชุย บริการอาหารทะเลอาทิ กุ้งมังกร หอยงวงช้าง เป่าฮื้อ ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

8

LEELA HONGKONG-MACAU EXCLUSIVE MAR – APR 2018 – 4D3N

ท่องเที่ยว มาเก๊า – ฮ่องกง นำท่านไหว้พระที่วัดอาม่าและเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊า ชมโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้ง Senado square ขอพรท่านแชกงที่วัดแชกงหมิวและวัดหวังต้าเซียนที่ฮ่องกง ชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกงที่สกาย100 ช้อปปิ้งย่านดัง Tsim Sha Tsui และ ห้าง Pacific Place พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

 

Line :  @leelawadeeholiday

Tel    : 02-664-0022 /062-6429495

Advertisements