ทัวร์ออสเตรเลีย

9

THERE’S NOTHING LIKE AUSTRALIA 10 – 17 APR 2018 – 8D5N

ออสเตรเลีย หนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในการสัมผัสประสบการณ์อันยอดเยี่ยม ธรรมชาติอันสวยงามและสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลากหลายเรื่องราวที่สอดคล้องไปกับบรรยากาศอันสวยงามของวัฒนธรรม อาคารบ้านเรือนและวิถีของชาว “ออสซี่” เรียนรู้กิจกรรมต่างของชีวิตชนเผ่า “อะบอริจิ้น” อันเก่าแก่ เรียงร้อยเรื่องราวด้วย มัคคุเทศก์จากททางลีลาวดี ฮอลิเดย์ อำนวยความสะดวกในทุกการเดินทางอันมีค่า เพื่อช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวท่าน

 

Line :  @leelawadeeholiday

Tel    : 02-664-0022 /062-6429495

Advertisements