ทัวร์ญี่ปุ่น

     การเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแห่งซามูไร เที่ยวศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่าที่เก่าแก่ นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโทกุกาว่า อิเยยะสึ และเข้าสู่หมู่บ้านโออุจจุคุ , ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) ,สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น และล่องเรือ หุบเขาเกอิบิชมใบไม้เปลี่ยนสีสองฝั่งของหุบเขา บริการท่านด้วยอาหารและที่พักระดับลีลาวดี เดินทางโดยสายการบินไทย

     เดินทางวันที่ 14-20 NOV / 2-8 , 7-13 , 18-24 DEC 2018 …ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเส้นทาง ฮอกไกโด – โตเกียว ขึ้้นชมภูเขาไฟโชวะ คลองโอตารุ โนะโบะริเบทสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาลแหล่งช้อปปิ้งย่านสุสุคิโนะ ทานุคิโคจิ เดินทางสู่โตเกียว ช้อปปื้งย่านชินจุกุโตเกียว และเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน TOKYO DISNEYLAND พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
     ท่องเที่ยวฤดูกาล”ใบไม้เปลี่ยนสี” ณ ประเทศญี่ปุ่น สักการะศาลเจ้าฮารุนะ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริชมการแสดงยูโมมิแบบญี่ปุ่นโบราณ ทดลองทำเส้นโซบะด้วยตัวเอง ฟาร์มเพาะวาซาบิ ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้(ปราสาทอีกาดำ) ปราสาทนาโกย่า เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ นั่งกระเช้าชินโฮกาตะชมวิวแบบ 360 องศา ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และ ย่านชินไซบาชิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA JAPAN KYUSHU EXCLUSIVE NOV – DEC 2018 – 6D4N

     วันที่ 13-18 , 20-25 NOV / 30 NOV – 5 DEC / 19-24 DEC 2018 …ท่องเที่ยวเมืองคิวชู ประเทศญี่ปุ่น สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ นั่งรถไฟโบราณสไตล์คลาสสิก ชมความสวยงามของปราสาทโคคูระ ชมสถาปัตยกรรมยุคใหม่ริมแม่น้ำ มนต์เสน่ห์หมู่บ้านโบราณ Yufuin สนุกกับเครื่องเล่นที่ SPACE WORLD ลิ้มรสผลไม้สดจากไร่ ช้อปปิ้งที่ เอาท์เลท และ ย่านเทนจิน บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA JAPAN SAGA – KYUSHU NOV – DEC 2018 – 6D4N

     วันที่ 13-18 , 20-25 NOV / 30 NOV – 5 DEC / 19-24 DEC 2018 …ท่องเที่ยวเมืองซากะ-คิวชู ประเทศญี่ปุ่น ชมปราสาทคาราซึ พิพิธภัณฑ์รถแห่คาราซึคุนชิ หมู่บ้านเซรามิค สนุกกับเมืองจำลอง และ เครื่องเล่นภายในเฮาท์เทนบอช หมู่บ้านนินจาสวนสนุกจำลองสมัยเอโดะ สักการะศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งย่านเทนจิน พร้อมบริการอาหาร ( เซ็ตขาปูยักษ์ / ปลาหมึกโยบุโกะ ) และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
     ฮอกไกโด – ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ฤดูหนาวแรกของฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นโกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ เข้าสู่เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ส่งท้ายช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ พิเศษเมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

     สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ สนุกและเพลิดเพลินไปกับ DISNEYLAND ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ สนุกสนานกับลานสกี นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองนาโกย่า รับชมความงามของปราสาทนาโกย่า ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านชินจูกุและย่านชินไซบาชิ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

     เพลิดเพลินไปกับ Disneyland ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของปราสาทนาโกย่า เข้าเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอาท์เลท และชินไซบาชิ บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ร้านดัง Kanidoraku และ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย

     กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกแดงและวัดอาซากุสะ รับชมหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลก”ชิราคาว่า” ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ไร่วาซาบิไดโอะ ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สนุกเพลิดเพลินไปกับลานสกี เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้สดๆจากไร่ ชอปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมย่านชินจุกุ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ หมูย่างหินภูเขาไฟฯ เดินทางโดยสายการบินไทย

     สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ นั่งกระเช้าชินโฮตากะขึ้นสู่ยอดเขา เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความงามของปราสาทนาโกย่า สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด สนุกสนานกับลานสกีขนาดใหญ่ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์คานิโดราคุ เนื้อฮิดะ และเนื้อโกเบ เดินทางโดยสายการบินไทย

     เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮารุนะ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ KUSATSU ONSEN ท้าลมหนาวเล่นสกีที่สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ ชมความงามของปราสามมึทสึโมโต้และปราสาทนาโกย่า ชมฟาร์มเพาะวาซาบิ นั่งกระเช้าชินโฮตากะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ รับชมหนึ่งในเทศกลางแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ พร้อมบริการอาหารระดับพรีเมี่ยมอย่าง เซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

     เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนุกและเพลิดเพลินไปกับ Disneyland และ Universal Studio Japan ให้ท่านได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ Harry Potter สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ชินไซบาชิ และชินจูกุ บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ร้านดัง Kanidoraku และ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย

 

     เมืองโอตารุ คลองโรแมนติก “คลองโอตารุ” สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับลานสกี ชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ เที่ยวเมืองโนโบะริเบทสึ เยี่ยมชมหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะที่หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เมืองซัปโปโร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s